Bangkok Airways เที่ยวไทย “ไปด้วยกัน” ผู้ถือบัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาตทุกประเภทบัตร รับสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารเที่ยวเดียวหรือไป-กลับ เส้นทางดังนี้ (กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไข และหมายเหตุด้านล่าง ก่อนทำการสำรองที่นั่ง ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน)

เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ เชียงใหม่/ ภูเก็ต/ กระบี่/ ตราด เริ่มต้นเพียง 790 บาท/เที่ยวบิน (ไม่รวมภาษีสนามบิน)

เส้นทาง ระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ ลำปาง เริ่มต้นเพียง 1,050 บาท/ เที่ยวบิน (ไม่รวมภาษีสนามบิน)

เส้นทาง ระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ สมุย เริ่มต้นเพียง 1,890 บาท/เที่ยวบิน (ไม่รวมภาษีสนามบิน)

ระยะเวลาสำรองที่นั่ง : 2 พฤศจิกายน 2563 – 11 พฤศจิกายน 2563
ระยะเวลาเดินทาง : 2 พฤศจิกายน 2563 – 31 สิงหาคม 2564
จองผ่าน Bangkok Airways www.bangkokair.com/tmbthanachart

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • บัตรโดยสารชั้นประหยัด (A)
 • ราคานี้สามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส FlyerBonus ได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ flyerbonus.com)
 • การเปลี่ยนแปลง :
 • สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้โดยมีค่าธรรมเนียม 800 บาท ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้งและต้องชำระค่าบัตรโดยสารส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี)
 • สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้ (สำหรับเส้นทางภายในประเทศ) โดยมีค่าธรรมเนียม 1,800 บาท ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี)
 • ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
 • กรณีที่ออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถคืนเงินค่าบัตรโดยสารและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ แต่สามารถขอคืนเงินค่าภาษีสนามบินจากสายการบินได้
 • ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็ก
 • การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสำรองที่นั่งภายหลังเที่ยวบินเดิม (No-Show) จะนับว่าเป็นการไม่ใช้บริการของผู้โดยสาร และจะมีค่าธรรมเนียม 500 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด

หมายเหตุ

 • บัตรโดยสารราคาพิเศษนี้ สำหรับการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวเดียว หรือไป-กลับ ชั้นประหยัด ที่ทำการบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น ในเส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ เชียงใหม่/ ภูเก็ต/ กระบี่/ตราด/ ลำปาง/ สมุย
 • ต้องสำรองที่นั่งผ่าน www.bangkokair.com/tmbthanachart เท่านั้น
 • ข้อเสนอนี้สำหรับการเดินทางในเส้นทางที่ร่วมรายการ และเริ่มต้นการเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
 • ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือ ราคาพิเศษอื่น ๆ ได้
 • ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
 • 1 สิทธิ์ต่อหมายเลขบัตรเครดิตสามารถสำรองที่นั่งได้สูงสุด 1 ครั้ง สำหรับ 2 ท่าน (แบบเที่ยวเดียวหรือไปกลับ) เท่านั้น
 • จำกัดจำนวนการรับสิทธิ์ตลอดระยะเวลาโครงการจำนวน 1,000 สิทธิ์ หรือ 4,000 ที่นั่ง ตลอดรายการ
 • ข้อเสนอนี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาตทุกประเภทบัตร ที่สำรองที่นั่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และชำระค่าบัตรโดยสารทันทีผ่านทางเว็บไซต์ด้วยบัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาตเท่านั้น โดยการชำระด้วยบัตรเครดิต จะต้องเป็นบัตรของหนึ่งในผู้เดินทาง เนื่องจากจำเป็นต้องแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ชำระค่าบัตรโดยสาร พร้อมเอกสารยืนยันตน อาทิ บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ต่อเจ้าหน้าที่ตอนติดต่อเช็คอินที่สนามบิน
 • เงื่อนไขบัตรโดยสารเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ส อาจแตกต่างกันไปตามระดับชั้นโดยสาร (booking class)
 • ขอบเขตในการเลือกที่นั่งบนเที่ยวบินขึ้นอยู่กับราคาที่เลือก
 • การจัดสรรที่นั่งบนเที่ยวบินอยู่ภายใต้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ณ จุดเช็คอินที่สนามบินสำหรับการจองที่มิได้มีการเลือกที่นั่งมาล่วงหน้า
 • บางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ติดต่อสอบถามกรณีติดปัญหาการสำรองที่นั่งสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โทร. 1771 หรือ +66 (2) 270 6699 ภายในเวลาทำการ


เงื่อนไขอื่น ๆ

 • ธนาคารไม่รับผิดชอบต่อปัญหาทางเทคนิคต่าง ๆ กรณีมีปัญหา โปรดติดต่อสายการบินโดยตรง
 • ธนาคารเป็นเพียงสื่อกลางการชำระค่าสินค้าและบริการ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการใด ๆ กรณีการบริการมีปัญหา โปรดติดต่อสายการบินฯ โดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อโต้แย้งใด ๆ ดุลยพินิจและการตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมจากสื่อของธนาคารหรือสอบถาม โทร. 1558 สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตทีเอ็มบี หรือโทร. 1770 กด 0 กด 2 สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนชาต

Bangkok Airways

ติดตามโปรโมชั่นอื่นๆ : ruampro.com